Kraftig auke i talet på norske campingturistar

NPK: Talet på norske campingovernattingar auka kraftig i juni, men var ikkje nok for å fylle tomrommet frå utlendingar.

Urke Camping  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Nye tal frå SSB viser at det var 20 prosent fleire norske overnattingar i juni i år samanlikna med fjoråret, skriv NRK Vestland.

Likevel fall totale overnattingar på norske campingplassar med 20 prosent i juni på grunn av koronapandemien.

– Vi ligg cirka 60 prosent under totalt denne sesongen. I eit vanleg år er rundt ein firedel av gjestene nordmenn, no er det jo knapt utlendingar her, seier dagleg leiar ved Lone Camping i Arna, Henrik Lohne, til NRK.