Fylkesmannen trur på arkeologiske funn

Startar utgravingar på Langeteigen tysdag

Tømrer Prosjekt AS ønskjer å byggje bustadblokker på Langeteigen i Volda sentrum.   Foto: Skisse frå søknad.

Nyheiter

Tysdag startar arkeologiske utgravingar på Langeteigen i Volda – området ved Porse som tidlegare vart tenkt som kulturhustomt.