Desse eigedomane skifta eigar i juli

Nyheiter

Her får du oversikt over alle eigdomar som er omsette i Ørsta i juli i år.