Volda og Ørsta Reinhaldsverk

Inviterer til folkemøte om biogassanlegg på Melsgjerdet

Styreleiar Anne Ellingsen og dagleg leiar Petter Bjørdal i Volda og Ørsta Reinhaldsverk inviterer til folkemøte om biogassanlegg på Melsgjerdet.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

- Alle som har meiningar om biogassanlegg på Melsgjerdet, er velkomne til folkemøte på Ørsta kulturhus på kvelden onsdag 12. august.