Ørsta og Volda

Fleire heilt arbeidslause siste månaden

Statistikken viser ein liten auke i talet på heilt arbeidsledige frå juni til juli.   Foto: Arkiv

Nyheiter

230 ørstingar og 211 voldingar var heilt utan arbeid i juli. Det utgjer fire prosent av arbeidsstokken, og det har vore ein viss oppgang i talet på heilt ledige sidan i juni.