Folk kan ta det med ro

Jakta rausar (truleg) ikkje på fjorden med det første

Jakta er med på liste over ustabile fjell, men ifølgje prosjektleiaren for fjellskredkartlegging her i fylket er det ikkje påvist rørsler i fjellet dei siste åra.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

NGU-forskarar skal i august kartleggje ustabile fjellparti i Noreg, og i Ørsta kommune er Jakta peika ut. Men fjellet står truleg – fjellstøtt.

Beredskapskontakt i Ørsta kommune, Per Ivar Lied, tok - etter å ha lese om Norges geologiske undersøkelse sin planar – med Thierry Oppikofer, som er prosjektleiar for fjellskredkartlegging i Møre og Romsdal.

Sjølvsagt for å høyre om Jakta er ustabil, kan rause ut og slik skape tsunami i Hjørundfjorden. Og Oppikofer kan roe ned dei som er engstelege:

«Norges geologiske undersøkelse har befart dette fjellpartiet flere ganger i de siste tiår som del av vår kartlegging av alle ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal, som vi utfører i samarbeid med NVE. Vi har målt avstanden til de gamle jernstenger som ble satt opp i 1930-tallet og installert også bolter for ny ekstensometer. Disse målingene har ikke påvist bevegelser i de siste årene. Derfor er faren for et mulig fjellskred fra Jakta vurdert som lav, dvs. mindre enn 1/5000 år. På grunn av store mulige konsekvenser ved et fjellskred (mulige flodbølger i Hjørundfjorden), skal vi gjenta målinger av jernstenger og ekstensometer i år for å sjekke om sprekken har utvidet seg eller ikke, selv om faregraden er lav.»

Oppikofer opplyser at utdjupande informasjon om granskingar av Jakta vil bli publisert i NGU si kartteneste om ustabile fjellparti i løpet av dei neste månadane.