Store utfordringar ved Volda ferjekai

For lite med ei kai for to ferjestrekningar med så høg frekvens

Dronebilete av Volda ferjekai for nokre månader sidan. Gamlekaia inst er ikkje lenger i bruk, og skal etter planen rivast.  Foto: Arkiv: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

- Volda er den einaste ferjekaia i fylket med berre ei ferjekai for to ferjestrekningar med så høg rutefrekvens. Vi legg til grunn at stat og fylke stiller med tilstrekkeleg kaikapasitet for å oppretthaldeeit tenleg ferjetilbod.