- Ser konturane av ei ny koronabølgje

Helsepersonell behandlar ei eldre kvinne med covid-19-symptom på intensivavdelinga på Diakonhjemmet i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / NPK  Foto: Heiko Junge

Nyheiter

NPK-NTB: – Vi kan sjå konturane av at ei bølgje nummer to sannsynlegvis kjem, seier forskar Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

Til VG seier Grødeland, som forskar på immunologi og vaksineutvikling ved Immunologisk institutt, at ei ny bølgje er fullt mogleg. Ho grunngir det med at nordmenn no både reiser og rører seg meir rundt.

– Men det er vanskeleg å trekkje konklusjonar på grunn av lokale utbrot. Vi må nok sjå meir regionale utbrot før vi veit meir, seier forskaren.

Smittevernekspert og professor Ørjan Olsvik trur ikkje Noreg vil få eit utbrot som det i Sverige. Han trekkjer fram at mange er opptekne av bølgjer og fasar, men at erfaringa hans er at virus og utbrot gjer litt som dei vil.

– Viruset har ikkje lese lærebøkene i epidemiologi, seier Olsvik til VG.