Fungerande teknisk sjef Ulf Kristian Rognstad avviser rykte

«Tull at brua på Melsgjerdet ikkje er solid nok»

Brua til Melsgjerdet.  Foto: Arkiv

Nyheiter

På facebook-gruppa Nei til biogassanlegg på Melsgjerdet vert det spekulert i om brua over elva er feildimensjonert, og at det må byggjast ny bru dersom VØR skal realisere sine planar om omlastingssentral og biogassanlegg.