Stor auke i talet på pakkar i ferien

– Hyllene er fulle

– Heilt fullt: Linda Westre ved Posten på Eurospar Ørsta konstaterer at pakkehyllene igjen er fyllt heilt opp. Dei oppmodar ørstingane om å hente pakkane så raskt som råd etter at dei har fått hentemelding. 

I ferietida har det kome utruleg mykje pakkar

Linda Westre
Nyheiter

Pakkehyllene er konstant fulle i avdelinga til Posten ved Eurospar Ørsta. Fleire gonger i løpet av sommaren har dei måtte oppmode kundane om å hente pakkane sine.