Denne skulen har eigne korona-tiltak

Møre folkehøgskule får ros frå kommuneoverlegen for smitteverntiltaka som er planlagt når skulen opnar 1. september.

Arkiv Smittevern: Møre Folkehøgskule startar skuleåret med eigne smittevernreglar. 

Nyheiter

Møre folkehøgskule gjennomfører eigne smitteverntiltak til hausten. Opninga er utsett ei veke, slik at haustferien vert droppa. Skulen vil ikkje risikere at elevar har med seg smitte frå haustferien.