Sindre Langaas har laga digitalt turopplegg

No kan du jakte på usynlege trimpostar

Sindre Langaas har laga løyper med digitale postar i Ørsta-Volda. Eine løypa går i Ørsta sentrum.   Foto: svein aam

Nyheiter

Trimpostane på fjelltoppar, utsiktspunkt og gapahukar er eit populært tilbod. No kjem eit supplement, basert på moderne satellitteknologi, nemleg "usynlege" tur- og orienteringskart – UsynlegO.