Hotellgjestane strøymer til

"Her er reinsleg, og vegane og ferjene er effektive"

Noregsferie har vorte eit omgrep. Nordmenn fyller opp hotella, også i Ørsta. Og no kjem også dei utanlandske turistane.

På noregsferie: Max, Alex og Clara Doneld frå Storbritannia er på noregsferie. Denne veka har utgangspunktet vore Havila Hotell Ivar Aasen. 

Nyheiter

– Vi vart fortalde at vi var dei fyrste engelskspråklege som har sjekka inn her på fire månader, fortel Clara Doneld.