Lakseregulering på høyring

Vil stramme inn laksefisket - også i elvar i Ørsta og Volda

Fleire elvar kan bli stengde, og kilenotfisket vert forbode.
Nyheiter

Villaks-bestandane går nedover, og Miljøverndirektoratet foreslår innstrammingar for fisket neste år.