Grøvik Verk har hittil halde oppe omsetnaden trass korona

"Men svært alvorleg om vi får ny smittebølgje"

– Då samfunnet vart stengt ned, trudde vi at alle pilar skulle peike rett ned. Men takka vere all oppussinga, har vi i første halvår om lag same omsetnad som i fjor. Men det blir spennande framover.

Full Produksjon: Bedrifta hadde halve staben permittert ein periode, men no går produksjonen for fullt. Frå venstre: Synne Marie Vatne, Kåre Liadal Jr. og Bjørn Ose. 

Nyheiter

Det seier dagleg leiar Kåre Liadal Jr. i Grøvik Verk AS, takrenneprodusenten i Liadal som i fjor hadde ein omsetnad på 64,5 mill og eit resultat etter skatt på 7,6 millionar kroner.