Svarar på kritikken om barnehage på Hjørundfjordheimen

– Eg tek på største alvor dei reaksjonane som har kome, med underskriftskampanje og anna, men samstundes kjenner eg behov for å forklare saka litt meir.

Svarar på kritikken: Ordførar Stein Aam forsvarar etablering av mellombels barnehage på Hjørundfjordheimen. 

Nyheiter

Det seier ordførar Stein Aam, etter at han den siste tida har fått fleire reaksjonar, og også kritikk, for kommunestyret sitt vedtak om å etablere ein mellombels barnehage på Hjørundfjordheimen.