Maja-saka

Dødsårsak: "Fall frå stor høgde"

Nivane: Her ved Storeniven har Maja Herner ramla utfor fjellet. Leivingar vart funne i eitt av gjøla under stupa. 

Nyheiter

Ein obduksjonsrapport stadfestar at leivningane som vart funne i Niva-sida for knappe to veker sidan er frå Maja Herner.