God dag-praten med Hans Olav Myklebust

– Vi har sjølvsagt fin natur, men eg vil framheve folket i bygdene våre

Nyheiter

Kva saker opptek deg for tida?

Generelt: At folk som vil skape noko til beste for innbyggjarane, skal få hjelp og støtte frå Ørsta kommune. At kommunen spelar på lag er ein suksessfaktor.