Vekst på Mosflata fører til trafikkproblem

«Vi må ha ny veg, snarast råd!»

Dagleg leiar Erling Ulvestad på Eiksenteret med klar oppmoding til leiinga i Ørsta kommune.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

- På vegner av alle oss næringsdrivande på Mosflata, vil eg be Ørsta-politikarane om å stå på for ny veg frå Ose og hit opp.