Årleg kjellar-mareritt

«No ser eg enden på sju års flaum»

- Hit opp stod vatnet, vår og haust, fortel Håkon Viddal i kjellaren.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

- Endeleg! Etter sju år vert det omsider slutt på den årlege kjellarflaumen!