Desse eigedomane skifta eigar i Ørsta i juni

Nyheiter

Her får du oversikt over alle eigdomar som er omsette i Ørsta i mai i år.