Kontrakt om plan for Voldsfjordkryssing

Voldsfjordkryssinga.  Foto: LMG Marin

Nyheiter

Volda kommune har inngått kontrakt om utarbeiding av kommunedelplan for kryssing av Voldsfjorden.

Kommunen signerte i førre veke kontrakt med Multiconsult om utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing for kryssing av Voldsfjorden. Dette er det første plansteget mot ei framtidig realisering av bru for å erstatte dagens ferje mellom Volda-Folkestad.