Fann ikkje gravrøysa som treng havutsikt

På veg tilbake til skyssbåten med uforretta sak.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Trass i iherdig leiting, fann ikkje Ørsta-politikarane den mykje omtalte gravrøysa ved Urke Kaihus – kulturminnet som gjer at nytt do ikkje kan plasserast tett inntil den populære restauranten.