Ønskjer vidare drift av Liadal barnehage

– Kvifor bygge nytt og stort når vi har kommunale bygg som kan nyttast?

– Kvifor bygge nytt og stort når vi har kommunale bygg som kan nyttast?

Liadal: Magnar Hjertenæs og Marit Aklestad frå SV, utanfor Liadal barnehage. Frå hausten skal den foreldredrivne barnehagen leggast ned, men dei to SV-politikarane håper at det kan vere mogleg å få til kommunal barnehagedrift i lokala frå hausten 2021. – Kanskje som ei avdeling under ein av dei kommunale barnehagane i sentrum, seier dei to. 

Når barnehagen heile tida må kjempe for å overleve, vil dette igjen føre til at foreldre søkjer ungane inn andre stader

Nyheiter

Det spør Magnar Hjertenæs og Marit Aklestad frå Sosialistisk Venstreparti om.