Volda kommunestyre

Løyvde pengar, men stor tvil om Voldsfjordkryssinga

Sindre Kvangardsnes i Voldalista markerte seg som den hardaste forkjemparen for Voldsfjordkryssing. Her i samtale med ugilde kommunestyremedlemmer, som er med i styret i Voldsfjordkryssing AS. Frå venstre: Arild Iversen, styreleiar Odd A. Folkestad, og til høgre: Margrethe Trovåg.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Kommunestyret i Volda løyver pengar til vidare utgreiingar om Voldsfjordkryssing. Men debatten viste at mange sentrale politikarar er i tvil om sambandet let seg realisere.