Desse får kulturmidlar i år

Kommunedirektøren har klar tilrådinga for tildeling av kulturstøtte i 2020.

Kulturmidlar: Ørstakoret er mellom dei som er tilrådd kulturmidlar i år. 

Nyheiter

Årleg løyver Ørsta kommune kulturtilskot til lag og organisasjonar kring om i kommunen.