Rekneskapsførar Geir Høydalsvik

– Enklare støtteordning

– Støtteordningane frå staten til næringslivet under koronkrisa er altfor byråkratiske. Bedriftene må få løns- og inntektstilskot.

Byråkrati: Rekneskapsførar Geir Høydalsvik er kritisk til dei statlege støtteordningane under koronakrisa. Dei er altfor byråkratiske, meiner han. 

Nyheiter

Det seier rekneskapsførar Geir Høydalsvik. Som rekneskapsførar ser han at støtteordningane ikkje fungerer slik dei skal. Særleg små og mellomstore bedrifter ramlar utanfor.