Det økonomiske uføret til Volda kommune

Færre legar, helsesjukepleiarar og institusjonsplassar

KS-konsulent Kris Madsen brukte to timar på gjennomgangen av Volda-økonomien.  Foto: Volda kommune.

Nyheiter

Effektive sparetiltak for Volda kommune kan vere å redusere talet på årsverk for legar og helsesjukepleiarar – og redusere talet på institusjonsplassar.