Løyve til utsetting av lakseyngel i Ørstavassdraget

Fylkesmannen meiner effekten er usikker

Det er gjeve løyve til å setje ut 110.000 lakseyngel i Ørstavassdraget i år.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Elveeigarlaget får løyve til å setje ut 110.000 plommesekkyngel i 2020. Som tilfellet var for Bondalselva, vart også dette løyvet gitt under tvil.