Stortinget

Fleirtal for å berge tingretten og jordskifteretten

På Stortinget er AP, SP, SV og FRP samde om å skrote regjeringa sin domstolsreform. Det vil seie at tingretten i Volda og jordskifteretten i Ørsta får halde fram.

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal er glad for at tingretten og jordskifteretten ser ut til å vere berga.  Foto: Ap/Stortinget

Nyheiter

Dei fire opposisjonspartia ber regjeringa om ikkje å gjennomføre dei planlagde strukturendringane mot stortingsfleirtalet sin vilje.