Hovdebygda IL fotball bygger nytt kunstgrasanlegg

– Vi vil ta dei rette miljøvala

Kunstgras: Hovdebygda IL fotball håpar å kunne legge eit kunstgras som nyttar ein miljøvennleg granulat som vert liggande att i graset. Geir Aamund Hovden og Sindre Skurtveit viser fram to av alternativa som fotballgruppa no ser på. 

Nyheiter

Hovdebygda IL fotball ønsker at det nye fotballanlegget skal vere så miljøvennleg som råd, men for å få det til må det meir midlar inn i utbyggingsprosjektet.