– Forholda ligg til rette for samlokalisering av tingretten og jordskifteretten

Sorenskrivar Elisabeth Wiik er svært glad for at stortingsfleirtalet skrotar domstolsutvalet. Og no ligg forholda til rette for samlokalisering og jordskifteretten.

Glad: Sorenskrivar Elisabeth Wiik er glad for at opposisjonspartia på Stortinget sikrar fleirtal for å skrote Domstolsutvalet og regjeringa sitt strukturforslag. 

Nyheiter

Wiik har registrert at Frp, Ap, Sp og SV går i mot regjeringa sitt forslag til domstolsstruktur.