Sverre Fehn sitt prisløna bygg:

Planlegg tilbygg under bakken

Usynleg: Det planlagde tilbygget vil ligge under bakken, til venstre for eksisterande bygg, og vil vere nærast usynleg. Ifølgje skissa vil berre vindauga vise frå utsida.  Foto: Skisse: Hille Strandskogen Arkitekter

Nyheiter

Sunnmørsposten: Nynorsk kultursentrum planlegg eit heilt spesielt tilbygg til det prisløna bygget som i si tid blei teikna av Sverre Fehn.Hille Strandskogen arkitekter har laga skisser til eit nytt kontor- og formidlingsbygg i Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda.