Kritiske til disponering av ferjer

Urke grendelag er sterkt kritiske til Fjord1 sine disponeringar av ferjene på Hjørundfjorden.

Ferjekrøll: I to veker skal det vere ei ferje på Hjørundfjorden. 

Nyheiter

Det handlar om at Fjord 1 har sendt den eine av to ferjer på vedlikehald. Då er det tilbake til dei gamle rutene med ei ferje. Grendelaget meiner informasjonen er for dårleg.