54 prøver tekne i Ørsta førre veke

Ørsta kommune testa 54 personar for korona førre veke.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Testinga av folk for koronasmitte held fram i Ørsta.

I førre veke vart det teke prøve frå 54 personar. 52 prøver gav negativt svar, medan analysen av dei to siste ikkje var klar per måndag ettermiddag. Det opplyser Ørsta kommune på si heimeside.