75. år sidan krigen tok slutt

"Me må aldri gløyme det dei gjorde for vår fridom"

Markering på Lianeset 17. mai 2020. Over Røv (Fremst) flankert av Bård Aarseth i Norske Reserveoffisersers Forening (t.v.) og områdesjef i Heimevernet Søre Sunnmøre, Hans Ole Låbakk.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Det er 75 år sidan krigen tok slutt, og dermed er det ekstra grunn til å minnast dei som kjempa for freden.