– Følg med borna på fritida

– Eg har ei innstendig bøn til foreldra: følg med borna på fritida. Ha kontroll over kven dei leikar saman med.

Åtvarar: Kirsti Øy Driveklepp åtvarar mot at smittesporing kan verte vanskeleg dersom foreldre misser kontroll over kvar born leikar, og kor mange dei leikar med. 

Nyheiter

Seksjonsleiar Kirsti Øy Driveklepp i skuleseksjonen i Ørsta kommune registrerer at samfunnet er i ferd med å gjenopne. Mellom anna er skulane i drift igjen.