Urke kaihus er sett på vent

Det vert tidlegast drift på Urke kaihus i juli. Marknadssituasjonen gjer det uråd å ha ope før det.

Stille: Det er ingen aktivitet ved Urke kaihus. Håpet er opstart i juli.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

– Vi har sett drifta litt på vent. No er det ikkje marknad for å ha ope, seier Tore Lindbæk.