Stats torsdag

Framleis ein koronapasient i Volda

Volda sjukehus har framleis berre ein korona-pasient. Som er i betring.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Det er framleis ein pasient med koronavirus ved Volda sjukehus.

Dette er statusrapporten frå Helse Møre og Romsdal torsdag 23. april.

Endring frå 22.april: Ein pasient med kjent smitte blei lagt inn ved kohortavdelinga ved Kristiansund sjukehus 22.april. Same dag blei pasienten som låg innlagt ved kohortavdelinga ved Ålesund sjukehus flytta over til intensivavdelinga.

Totalt 7 pasientar med koronasmitte er innlagd ved sjukehusa i HMR