Vikemarka skule

– Både elevar og lærarar gler seg til å møtest

– Stadig fleire elevar har meldt at dei saknar skulen. Og lærarar likar jo best å vere saman med borna, og undervise andlet til andlet. Vi gler oss til skuleopninga.

12. mars: På tavla bak fungerande rektor Henning Tafjord står datoen 12. mars. Då vart skulane i Noreg stengde. Måndag 27. april er det klart for gjenopning for dei yngste.   Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Det seier fungerande rektor Henning Tafjord ved Vikemarka skule.