– Vent med utbytet – ekspesjonelt låge straumprisar

– Tussa må ha tid til å tenkje seg om. Koronakrisa skaper eit veldig usikkert bilete for framtida. Difor ber vi generalforsamlinga vente med å ta ut utbyte.

Styreleiar: Gunnar Gjørtz (t.v.) er styreleiar i Tussa-konsernet, og ber eigarane om å vente med å ta ut utbyte. Her saman med konsernsjef Elling Dybdal under generalforsamlinga i fjor. 

Nyheiter

Det seier styreleiar Gunnar Gjørtz i Tussa til Møre-Nytt.