Småkraftverka har teke i bruk krigskassa

– 2020 er det berre å sette ein strek over

– Vi har opna krigskassa. Det er pengar vi har sett av for krisesituasjonar. Så får vi sjå kor lenge denne situasjonen varer. Vi betalar ikkje ut utbyte.

Uviss framtid: Krigskassa skal halde i to til tre år. Før det må kraftmarknaden fungere igjen, seier Trond Ryslett. 

Nyheiter

Det seier Trond Ryslett, medeigar i fem småkraftverk i Austefjorden og Hjørundfjorden.