Har lukkast med å avgrense smitten

– Det ser veldig bra ut

Barnehagane:- Det er trygt og forsvarleg å opne barnehagane og småskulen, seier kommuneoverlege Unni Natås. 

Nyheiter

Kampen for å avgrense koronasmitten har lukkast lokalt, så langt.