Toppen truleg nådd?

Over 1100 permitterte

Stadig fleire permitterte, men kurva flatar ut.

Monica Osvold, Nav-leiar i Ørsta og Volda.  Foto: Fjordingen

Nyheiter

Det er no til saman 1130 permitterte arbeidstakarar i Ørsta og Volda, viser tala frå Nav, 15. april.