Mellombels tolv plassar på Hjørundfjordheimen

– Her vert det barnehage

Hjørundfjordheimen vert også barnehage. Frå og med hausten skal tolv barnehageborn verte plassert der.

Sambruk: Hjørundfjordheimen vert mellombels barnehage og sjukeheim frå hausten av. F.v.: Styrar Karen Rekkedal ved Sæbø barnehage, ordførar Stein Aam og styrar Ingunn Flo ved Hjørundfjordheimen. 

Nyheiter

– Slik sikrar vi at den situasjonen som har oppstått med svært stor søking til Sæbø barnehage får ei løysing, seier ordførar Stein Aam.