Lokal handel

– Oppmodinga mi er at folk må bruke butikkane i Ørsta meir enn nokon gong

– Eg er så uendeleg takksam for all støtte og handel vi og alle andre butikkar no får. Dette er med på å sikre dei tilsette ein arbeidsplass å kome tilbake til.

Gågata: Marianne Helseth har framleis open butikk på Fasaden. Og sjølv om omsetninga er redusert, kjem der kundar no og då. – Vi skal kome oss gjennom denne rare og uverkelege tida. Vi har Norske frisør- og velværebedrifter i ryggen, og det er utruleg vikig, seier Helseth. 

Omsetninga ligg litt under normalt, men hjula går rundt

Syver Nupen
Nyheiter

Det seier Marianne Helseth, innehavar av Fasaden frisør, parfymeri og undertøy i gågata.