Byggjebransjen

Førebels nær normalt

Førebels går det meste som normalt for lokale byggjeprosjekt.

Prosjekt: Det store bustadprosjektet til Din Bolig i Rystene vert førebels gjennomført som normalt. 

Vi merkar at det er mindre aktivitet i marknaden, men skal klare å tilpasse drifta

Nyheiter

– Så lenge tilsette er friske, og vi har nok folk til å utføre arbeidet, held vi oppe aktiviteten som vanleg på alle byggjeprosjekt, seier Roar Eiken.