Stengt veg grunna rasfare

Nyheiter

Vegtrafikksentralen melder at Fv 655 Norangdalen, på strekninga Ørsta-Tryggestad, er stengt grunna fare for ras.