Trakka løype til Melshornet

-Folk treng ein trygg plass å gå

Trakkemaskin i soloppgangen på toppen av Melshornet laurdag  Foto: Øyvind Flåskjer, Volda skisenter

Nyheiter

«Hald deg i aktivitet» er eitt av råda frå Helsestyresmaktene, noko også Røde Kors har oppmoda folk til. Men samstundes kjem det sterke oppmodingar om å unngå risikoåtferd i desse korona-tider, der toppturar er ein av aktivitetane som er nemnt.