Fryktar for konsekvensane av ny rusreform i Volda og Ørsta

– Ein katastrofe for barn og ungdom

Kritisk: Erik Lind er leiar for Nork Narkotikapolitiforening på Sunnmøre. Forslaget til ny rusreform, som no er ute på høyring, vil vere ei katastrofe for barn og ungdom ifølgje Lind. Foto: Privat 

Nyheiter

Leiaren av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) på Sunnmøre, Erik Lind, er svært bekymra for framtida til dagens ungdom om dei folkevalde på Stortinget vedtek forslaget til ny rusreform.